صبا فلاح

صبا فلاح

من دانشجوی مترجمی هستم. فعالیتم را در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال به تازگی شروع کردم، ساختار پیچیده و کاربردی ارزهای دیجیتال طی این مدت کوتاه توانست نظر من را به خود جلب کند.

تعداد مطالب مرتبط: 24

مطالب نوشته شده توسط صبا فلاح