مازیار هنرخواه

مازیار هنرخواه

مازیار هنرخواه هستم و چند سالی هست که ترجمه می‌کنم. ویژگی‌های ارزهای دیجیتال، مثل غیرمتمرکز و توزیع یافته بودن، و البته راه‌کارهای همتا-به-همتا در آنها برای من جذابیت زیادی دارد. برای همین سعی می‌کنم بیشتر در مورد آنها بخوانم و به زبانی ساده و قابل فهم مطالب را منتقل کنم.

تعداد مطالب مرتبط: 8

مطالب نوشته شده توسط مازیار هنرخواه