افزودن ارز جدید
Bitcoin Bitcoin btc
Ethereum Ethereum eth
قیمت به تومان
قیمت به بیت کوین
حجم بازار
حجم معاملات
ارز در دسترس
تعداد کل ارز
پایین ترین قیمت 24 ساعت
بالاترین قیمت 24 ساعت
جایگاه براساس ارزش بازار
اوج قیمت
درصد نوسان از اوج قیمت
زمان اوج قیمت
Bitcoin Bitcoin
972,180,685.8 تومان
1.0 btc
713,841,708,215 دلار
18,457,032,686 دلار
18,942,693 btc
21,000,000 btc
36,244 دلار
38,062 دلار
1
69,045 دلار
-45.10311%
چهارشنبه 19 آبان 1400
Ethereum Ethereum
65,762,597.1 تومان
0.06764 btc
303,978,839,275 دلار
14,146,506,225 دلار
119,353,535.6 eth
∞ eth
2,373.1 دلار
2,582.4 دلار
2
4,878.3 دلار
-47.37107%
چهارشنبه 19 آبان 1400