افزودن ارز جدید
Bitcoin Bitcoin btc
Ethereum Ethereum eth
قیمت به تومان
قیمت به بیت کوین
حجم بازار
حجم معاملات
ارز در دسترس
تعداد کل ارز
پایین ترین قیمت 24 ساعت
بالاترین قیمت 24 ساعت
جایگاه براساس ارزش بازار
اوج قیمت
درصد نوسان از اوج قیمت
زمان اوج قیمت
Bitcoin Bitcoin
870,375,936.6 تومان
1.0 btc
639,020,629,647 دلار
33,644,439,548 دلار
18,741,756 btc
21,000,000 btc
32,318 دلار
34,877 دلار
1
64,805 دلار
-47.16206%
چهارشنبه 25 فروردین 1400
Ethereum Ethereum
50,518,514.6 تومان
0.05804 btc
230,384,357,718 دلار
24,062,813,228 دلار
116,421,402.8 eth
∞ eth
1,888.6 دلار
2,043.5 دلار
2
4,357.0 دلار
-54.37487%
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400