افزودن ارز جدید
Bitcoin Bitcoin btc
Ethereum Ethereum eth
قیمت به تومان
قیمت به بیت کوین
حجم بازار
حجم معاملات
ارز در دسترس
تعداد کل ارز
پایین ترین قیمت 24 ساعت
بالاترین قیمت 24 ساعت
جایگاه براساس ارزش بازار
اوج قیمت
درصد نوسان از اوج قیمت
زمان اوج قیمت
Bitcoin Bitcoin
551,751,816 تومان
1.0 btc
408,639,213,459 دلار
15,643,840,420 دلار
19,077,231 btc
21,000,000 btc
20,972 دلار
21,527 دلار
1
69,045 دلار
-69.01205%
چهارشنبه 19 آبان 1400
Ethereum Ethereum
31,816,940.3 تومان
0.05767 btc
149,901,820,009 دلار
11,190,339,398 دلار
121,304,472.6 eth
∞ eth
1,184.6 دلار
1,247.9 دلار
2
4,878.3 دلار
-74.70455%
چهارشنبه 19 آبان 1400