افزودن ارز جدید
Bitcoin Bitcoin btc
Ethereum Ethereum eth
قیمت به تومان
قیمت به بیت کوین
حجم بازار
حجم معاملات
ارز در دسترس
تعداد کل ارز
پایین ترین قیمت 24 ساعت
بالاترین قیمت 24 ساعت
جایگاه براساس ارزش بازار
اوج قیمت
درصد نوسان از اوج قیمت
زمان اوج قیمت
Bitcoin Bitcoin
1,066,283,950.1 تومان
1.0 btc
775,635,930,833 دلار
38,488,298,280 دلار
18,824,893 btc
21,000,000 btc
41,112 دلار
45,168 دلار
1
64,805 دلار
-36.46518%
چهارشنبه 25 فروردین 1400
Ethereum Ethereum
72,813,868.8 تومان
0.06829 btc
331,039,825,919 دلار
24,348,789,446 دلار
117,655,051.2 eth
∞ eth
2,761.2 دلار
3,180.1 دلار
2
4,357.0 دلار
-35.58715%
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400